Telefon, telegraf

Kabelové telefonní sítě

Kabelová telefonní síť byla vedena rovnoběžně s linií opevnění. Skládá se z telefonních příček, spojovacích os a tel. ústředen (kabelové komory a studny). Na příčkách i osách byly budovány zvláštní železobetonové stavby tvz. kabelové studny a komory, v nichž byly kabely propojovány. Na první telefonní příčku se většinou napojují vlastní pěchotní sruby, tvrze či důležité objekty vz. 37. Kabely byly obyčejné průmyslově vyráběné – s papírovou izolací, olověným pláštěm a obalem z ocelového plechu. Počet žil v uloženém kabelu, byl určen požadovaným množstvím spojení 16 až 200 pramenů. V nejvíce ohrožených prvních 300 m trasy, bezprostředně u objektů, byl kabel ukládán do hloubky 3 až 3,4 m. Dále vedl v hloubce 2 m pod povrchem, v místech bezpečných proti ostřelu jen 1m hluboko.

Kabelové komory a studny byly stavěny stejně jako vlastní objekty opevnění podle nejpřísnějších kritérií. Existují 3 typy těchto objektů (A a B-komory a C-studny), které mají několik modifikací. Typ A byl konstruován pro svahy, má vstup z boku. Typ B je nejrozšířenější, používá se v rovném terénu. Má půdorys tvaru „L“ a vstupuje se do něj ocelovým poklopem ve stropě. U tohoto tipu existují ještě speciální modifikace pro tvrze. Podtypy kabelové komory A1, A2, a B1, B2 měly odlehčenou konstrukci v místech kvalitní horniny. Nejjednodušším byl typ C který je lehčí, ale nepoužívá se v místech ostřelu. Objekty byly maximálně zapuštěny do okolního terénu, obrovnány kamennou rovinou a pečlivě maskovány. Sílu stěn u typu A a B se pohybovaly od 80 do 125 cm, stropy byly silné 100 cm, typ C měl stěny pouhých 30cm. Ocelolitinové poklopy, vyvinuté firmou TRESORIA, byly vodotěsné a byly uzamčeny zámkem na číselný kód.

Zemní telegrafie

Životně důležité spojení mezi sousedními objekty TO zdvojovala zemní telegrafie.

Kvalitní signály byly dobře slyšet do vzdálenosti asi 1500 m od vysílače. Každý objekt měl určenou vlastní frekvenci, na které vysílal, aby nedocházelo k přeslechům a zmatkům. ŘOP zvolilo zemní telegraf do opevnění pro jeho spolehlivost, nízkou zranitelnost, špatnou možnost odposlechu, malé možnosti rušení. Vyučenou obsluhu mohlo dodat telegrafní vojsko, kde zemní telegraf patřil k běžnému spojení. Zemní telegraf vhodně doplňoval kabelovou spojovací síť a zřejmě aby sloužil až do doby, kdy byl nahrazen moderními radiostanicemi, se kterými se výhledově pro opevnění počítalo.