Klub

Název: Klub přátel československého opevnění ?Utržený?

Sídlo: Benešov č.98, okres Blansko

IČO: 26532131

Posláním klubu je zejména rekonstrukce jednoho z objektů bývalého pohraničního opevnění – samostatné dělostřelecké pozorovatelny K-S12b. V současné době má klub 9 členů a rád by rozšířil svou členskou základnu. Stanovy klubu jsou k dispozici v sídle klubu.