O pozorovatelně

Nyní Vám přiblížím jeden z objektů těžkého opevnění – samostatnou dělostřeleckou pozorovatelnu K-S 12b, krycí název „Utržený“. Pozorovatelna se nachází v Orlických horách na kopci Veselka, 718 m nad mořem, 2,5 km severovýchodně od města Králíky, nad vesnicí Červený Potok. Pozorovatelna je součástí tvrze Hůrka, ačkoli spolu nejsou propojeny podzemními galeriemi. Jako důležitá pozorovací základna sloužila i pro další kralické tvrze, Bouda a Adam. Prostřednictvím pozorovacího zvonu měla osádka pozorovatelny zajistit jakýkoli pohyb nepřítele, především v otevřeném prostoru mezi Malou Moravou a Vysokým Kamenem.

Na rozdíl od ostatních tvrzových objektů, které jsou postaveny v největší z odolností, v tzv. ?Říman IV?, je Utržený postaven v odolnosti III, protože na něj byl předpokládán minimální útok. Práce na stavbě byly zahájeny 5. srpna roku 1936. Vlastní betonáž byla prováděna 16 – 21. srpna 1937. Spotřeba betonové směsi byla původně vypočítána na 1.405 m3. Skutečná spotřeba dosáhla 1.343 m3. Složení betonové směsi mělo přísná kritéria, mnohdy se musely jednotlivé komponenty dovážet, jako například voda, protože nesplňovala požadovaná složení.

Dělostřelecká pozorovatelna K-S 12b je třípatrová. V horním patře se nacházel šestistřílnový obranný zvon pro lehký kulomet, který byl později německou armádou v roce 1939 odstřelen a odvezen. Byl osazen dne 13.6.1938. Dále se zde nacházel sklad proviantu, munice, nádrže na vodu, které se do dnešní doby zachovaly a průlez do středního patra.

V prostředním patře objektu se nachází vchod s originálními pancéřovými dveřmi. Do tohoto patra se vstupuje přes tzv. „diamantový příkop“, což je vlastně betonová jáma, do které ústí granátový skluz. Ten měl za úkol umožnit obranu hluchých míst u paty objektů pomocí vypouštění obranných granátů. Jednalo se o šikmou litinovou rouru, procházející stěnou a ústící u paty objektu. Uvnitř objektu měl skluz masivní uzávěr. Vedle skluzu byl obvykle i podobně šikmo umístěný periskop, který umožňoval sledovat tento prostor i účinek obrany. Dále se v tomto patře nacházelo např. stanoviště velitele, telefonní ústředna-přepojovač, ubikace pro mužstvo, WC se štěrbinovou nádrží OMS a hlavně pozorovací tříprůzorový zvon, který se do současné doby zachoval. V jeho vrchlíku byl instalován binokulární periskopický dalekohled. Tento zvon byl osazen ve stejnou dobu jako zvon obranný.

Do spodního patra se sestupuje po dvojím schodišti. Tam se nachází vrtaná studna (studny se buď kopaly a to do hloubky max. 15m a nebo byly vrtané, tyto dosahovaly hloubky max. 150m). Na studni bylo instalováno čerpadlo (volnoběžná pístová pumpa), které bylo jak na motorický, tak i na ruční pohon. Z tohoto byla voda čerpána do nádrží v horním patře a potom samospádem svedena do denní spotřební nádrže nad mycím žlabem a z této nádrže byla také rozvedena na WC. Spotřeba vody byla přísně limitována. Dále se ve spodním patře nacházela strojovna a filtrovna, ve které byl umístěn dieselagregát, sloužící k výrobě elektřiny a baterie protiplynových filtrů, společně se zásobovacím ventilátorem, který byl rovněž jak na motorický, tak i na ruční pohon a nádrž na chladící vodu agregátu. Celá vzduchotechnika srubu byla velmi důmyslně provedena, vzduch se nasával zvenčí, v případě potřeby přes baterii filtrů, ohřívač vzduchu, který využíval teplé vody z chlazení dieselagregátu. V bojových podmínkách byl chodem ventilátoru udržován v objektu mírný přetlak a takto byl znemožněn vnik bojových plynů dovnitř srubu, protože vzduch zevnitř objektu vlastně vyfukoval všemi otvory ven. Také zde byly umístěny vývody kabelů od telefonu a zemní telegrafie. Zemní telegrafie měla zaručovat spolehlivé spojení při výpadku telefonu, jednalo se vlastně o telegrafní klíč, který byl propojen s induktorem (dá se přirovnat k zapalovací cívce u automobilu) a dále elektrodami, které byly zakopány v zemi. Při klíčování Morseovy abecedy se na induktoru indukovalo vysoké napětí, které bylo vedeno do elektrod a v sousedním objektu pak radista poslouchal praskání ve sluchátkách. Elektrody měly různou délku a to 10, 100 a 200 m, volbou jedné z nich byl ovlivněn dosah a směr vysílání. Dále se v tomto patře nacházely místnosti pro ubikace mužstva, sklady PHM a jiné. Mimo objekt se nachází také nasávání vzduchu pro ventilátor a revizní šachta s originálním poklopem.

Účel každé místnosti je popsán v technických výkresech.

Těmito řádky jsem Vám chtěl jen velmi zhruba přiblížit samostatnou dělostřeleckou pozorovatelnu K-S 12b. V současné době se na objektu provádí rekonstrukční práce včetně úprav kolem objektu

Na závěr bych Vás chtěl všechny, kteří tento článek čtete poprosit, pokud by jste měli, či věděli o někom, kdo vlastní nějaké materiály či dobové fotografie týkající se tohoto objektu, popřípadě i jiných, dejte nám prosím vědět na některé z adres uvedených v „kontaktech“. Všechny Vámi zaslané materiály si zkopírujeme a zašleme zpět. V objektu pozorovatelny lze také zakoupit pevnostní literaturu.

Předem děkujeme a na viděnou se těší Jiří Vaněrek a kolektiv.

Pozn.: materiály, které vidíte na těchto stránkách jsou čerpány jak z vlastních vědomostí, tak i z ostatní literatury a to z knih Jiřího Nováka, Lubomíra Arona a knihy Tvrze Československého opevnění 1935-1938 Zdeňka Komance a Michala Prášila.